Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym, nieograniczonym /licytacji/ na sprzedaż nieruchomości: Działka ewidencyjna nr 280

04-04-2016
Pierwszy przetarg ustny, nieograniczony /licytację/ na sprzedaż nieruchomości: Działka ewidencyjna nr 280 o pow. 0,1501 ha, uwidoczniona w księdze wieczystej RZ2Z/00034012/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg
czytaj więcej o: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym, nieograniczonym /licytacji/ na sprzedaż nieruchomości: Działka ewidencyjna nr 280

Ogłoszenie o wyborze ofert z dnia 09.03.2016

09-03-2016
W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach zadania: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne
czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyborze ofert z dnia 09.03.2016

Ogłoszenie o wyborze ofert z dnia 08.03.2016

08-03-2016
W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem Burmistrza Miasta Dynowa Nr 161/16 z dnia 1 lutego 2016 roku na wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta Dynowa w 2016 roku przyznano dotację dla...
czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyborze ofert z dnia 08.03.2016

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieeksploatowanej wiaty o konstrukcji stalowej

02-03-2016
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieeksploatowanej wiaty o konstrukcji stalowej, skręcanej śrubami, o pow. zabudowy 327,60 m2, wysokość ok. 5m, bez pokrycia dachowego i wypełnienia ścian, usytuowanej na działce 4029/7 w Dynowie...
czytaj więcej o: Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieeksploatowanej wiaty o konstrukcji stalowej

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż spychacza gąsienicowego

26-02-2016
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spychacza gąsienicowego o następujących parametrach: Producent: Huta Stalowa Wola Model: TD 12 C Rok produkcji: 2004
czytaj więcej o: Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż spychacza gąsienicowego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RRG.III.6220.5.2016 z dnia 26.02.2016r.

26-02-2016
Działając na podstawie art.61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RRG.III.6220.5.2016 z dnia 26.02.2016r.

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym (licytacji ustnej) na dzierżawę nieruchomości na cele organizacji masowych imprez

24-02-2016
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie ogłasza ustny przetarg ograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie Ośrodka Turystycznego „Błękitny San” przy ul. Plażowej 9 w Dynowie,
czytaj więcej o: Ogłoszenie o przetargu ograniczonym (licytacji ustnej) na dzierżawę nieruchomości na cele organizacji masowych imprez

Wykaz obejmujący nieruchomość gruntową przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargowej

19-02-2016
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Dynów podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową będącą własnością Gminy...
czytaj więcej o: Wykaz obejmujący nieruchomość gruntową przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargowej