Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie znak RIRP.6733.14.2019 z dnia 16.09.2019r.

16-09-2019
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie znak RIRP.6733.14.2019 z dnia 16.09.2019r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie znak RIRP.6733.19.2019 z dnia 10.09.2019r.

10-09-2019
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie znak RIRP.6733.19.2019 z dnia 10.09.2019r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie WOOŚ.442.1.2018.AD.147 z dnia 03.09.2019r.

05-09-2019
Stosownie do art. 119 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3)3aździernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie WOOŚ.442.1.2018.AD.147 z dnia 03.09.2019r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie znak RIRP.6733.18.2019 z dnia 04.09.2019r.

04-09-2019
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie znak RIRP.6733.18.2019 z dnia 04.09.2019r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie znak RIRP.6733.10.2019 z dnia 27.08.2019r.

27-08-2019
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym..
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie znak RIRP.6733.10.2019 z dnia 27.08.2019r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie znak RIRP.6733.15.2019 z dnia 23.08.2019r.

23-08-2019
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie znak RIRP.6733.15.2019 z dnia 23.08.2019r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie znak RIRP.6733.12.2019 z dnia 22.08.2019r.

22-08-2019
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym..
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie znak RIRP.6733.12.2019 z dnia 22.08.2019r.

Informacja w sprawie przyjęcia MPZP w rejonie ośrodka turystycznego „Błękitny San" w Dynowie

12-08-2019
Stosownie do art. 43 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenie oddziaływania na środowisko (Dz.U.2018.2081 tj.), Burmistrz Miasta Dynowa...
czytaj więcej o: Informacja w sprawie przyjęcia MPZP w rejonie ośrodka turystycznego „Błękitny San" w Dynowie