Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.13.2016 z dnia 11.01.2017r.

12-01-2017
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.), w związku z art.53 ust.l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.13.2016 z dnia 11.01.2017r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ, będącej własnością Gminy Miejskiej Dynów

23-12-2016
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ, będącej własnością Gminy Miejskiej Dynów KW RZ2Z/00032378/6, położonej w Dynowie przy ul. Rynek 5, przeznaczonej do wynajęcia na okres 3 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
czytaj więcej o: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ, będącej własnością Gminy Miejskiej Dynów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.9.2016 z dnia 07.12.2016r.

08-12-2016
Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.),w związku z art.53 ust.l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.9.2016 z dnia 07.12.2016r.

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym, nieograniczonym /licytację/ na sprzedaż nieruchomości

02-11-2016
BURMISTRZ MIASTA DYNÓW działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) OGŁASZA drugi przetarg ustny, nieograniczony /licytację/ na sprzedaż nieruchomości..
czytaj więcej o: Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym, nieograniczonym /licytację/ na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym, nieograniczonym /licytację/ na sprzedaż nieruchomości

02-11-2016
BURMISTRZ MIASTA DYNÓW działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) OGŁASZA drugi przetarg ustny, nieograniczony /licytację/ na sprzedaż nieruchomości.
czytaj więcej o: Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym, nieograniczonym /licytację/ na sprzedaż nieruchomości

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RRG.III.6131.66.2016 z dnia 20.10.2016 r.

24-10-2016
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 23 ze zm.), w związku z art. 83 a ust 7 ustawy z dnia dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RRG.III.6131.66.2016 z dnia 20.10.2016 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RRG.III.6131.65.2016 z dnia 20.10.2016 r.

24-10-2016
ziałając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 23 ze zm.), w związku z art. 83 a ust 7 ustawy z dnia dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RRG.III.6131.65.2016 z dnia 20.10.2016 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RRG.III.6131.64.2016 z dnia 20.10.2016 r.

24-10-2016
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 23 zezm.), w związku z art. 83 a ust 7 ustawy z dnia dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RRG.III.6131.64.2016 z dnia 20.10.2016 r.