Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Informacja o wysokości podstawowych kwot dotacji

27-10-2017
Informacja o wysokości podstawowych kwot dotacji, o których mowa w art. 78b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz statystyczna liczba dzieci , o której mowa w art. 78c w/w ustawy.
czytaj więcej o: Informacja o wysokości podstawowych kwot dotacji

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.17.2017 z dnia 27.10.2017 r.

27-10-2017
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.2017.1257), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.17.2017 z dnia 27.10.2017 r.

OBWIESZCZENIE o zawarciu porozumienia w sprawie RIRP.6733.17.2017 z dnia 27.10.2017

27-10-2017
OBWIESZCZENIE o zawarciu porozumienia w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 dalej „Kpa") oraz art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca
czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE o zawarciu porozumienia w sprawie RIRP.6733.17.2017 z dnia 27.10.2017

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.18.2017 z dnia 25.10.2017 r.

25-10-2017
Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U.2017.1257), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.18.2017 z dnia 25.10.2017 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.11.2017 z dnia 17.10.2017 r.

17-10-2017
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.11.2017 z dnia 17.10.2017 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie Nr WOOŚ.4260.17.6.2017.KR.10 z dnia 12.10.2017r.

13-10-2017
Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) i art. 49 oraz
czytaj więcej o: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie Nr WOOŚ.4260.17.6.2017.KR.10 z dnia 12.10.2017r.

Konsultacje projektu programu współpracy Gminy Miejskiej Dynów z organizacjami pozarządowymi w 2018r.

13-10-2017
Uprzejmie informuję, że przygotowany został wstępny projekt programu współpracy Gminy Miejskiej Dynów z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok, zgodnie z art. 5 i 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
czytaj więcej o: Konsultacje projektu programu współpracy Gminy Miejskiej Dynów z organizacjami pozarządowymi w 2018r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.16.2017 z dnia 6.10.2017 r.

06-10-2017
Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.16.2017 z dnia 6.10.2017 r.