Przetargi i zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: SG.271.7.2020
Tytuł Budowa i przebudowa miejskiej rozdzielczej sieci wodociągowej – etap II i modernizacja miejskiej stacji uzdatniania wody w Dynowie – współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Data publikacji 2020-05-08
Termin składania ofert 2020-06-01 10:00
Termin otwarcia ofert 2020-06-01 10:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-05-08
Ogłoszenie nr 538171-N-2020 z dnia 2020-05-08 r. - (160,75 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
2020-05-08

Załącznik Nr 1 do SIWZ
2020-05-08

Załącznik Nr 2 do SIWZ
2020-05-08

Załącznik Nr 3 do SIWZ
2020-05-08

Załącznik Nr 4 do SIWZ
2020-05-08

Załącznik Nr 5 do SIWZ
2020-05-08

Załącznik Nr 6 i 7 do SIWZ
2020-05-08

Załącznik Nr 8 do SIWZ
2020-05-08

Załącznik Nr 9 do SIWZ
2020-05-08

Załącznik Nr 10 do SIWZ
2020-05-08

Załącznik Nr 11 do SIWZ
2020-05-08

Zmiana SIWZ
2020-05-15
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ - (1,28 MB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2020-05-15
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (Ogłoszenie nr 540083317-N-2020 z dnia 15-05-2020 r) - (72,34 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Wyjaśnienia na zadane pytania (1)
2020-05-20

Wyjaśnienia na zadane pytania (2)
2020-05-25

Zmiana SIWZ
2020-05-25
Modyfikacja treści SIWZ - (672,61 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2020-05-25
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - (204,74 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2020-05-26
Wyjaśnienia na zadane pytania (3) - (411,9 KB)
Protokół z sesji otwarcia ofert
2020-06-01
Informacja z otwarcia ofert złożonych do przetargu - (949,29 KB)
Inne informacje Wniosek zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą
2020-06-29

Zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą
2020-06-29

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Wojciech Barański
Odpowiedzialny za treść informacji Wojciech Barański
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 08.05.2020
Publikacja informacji 08.05.2020
Aktualizacja informacji 29.06.2020 13:10

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 29.06.2020 13:10 Edycja 16
Jan Prokop - j.prokop 01.06.2020 18:32 Edycja 15
Jan Prokop - j.prokop 26.05.2020 13:29 Edycja 14
Jan Prokop - j.prokop 25.05.2020 15:49 Edycja 13
Jan Prokop - j.prokop 25.05.2020 15:44 Edycja 12
Jan Prokop - j.prokop 20.05.2020 13:18 Edycja 11
Jan Prokop - j.prokop 15.05.2020 13:33 Edycja 10
Jan Prokop - j.prokop 15.05.2020 13:27 Edycja 9
Jan Prokop - j.prokop 11.05.2020 08:51 Edycja 8
Jan Prokop - j.prokop 08.05.2020 16:00 Edycja 7
Jan Prokop - j.prokop 08.05.2020 15:52 Edycja 6
Jan Prokop - j.prokop 08.05.2020 15:31 Edycja 5
Jan Prokop - j.prokop 08.05.2020 15:27 Edycja 4
Jan Prokop - j.prokop 08.05.2020 14:18 Edycja 3
Jan Prokop - j.prokop 08.05.2020 14:16 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 08.05.2020 14:08 Publikacja 1