Sprawozdania, Opinie i Uchwały RIO

Zarządzenie Nr 33/0050/2023 Burmistrza Miasta Dynów z dnia 30 maja 2023 r.

31-05-2023
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej wykonanie budżetu Gminy w roku 2022, w tym kwoty deficytu lub nadwyżki, kwoty zobowiązań, kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego i udzielonym innym...
czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 33/0050/2023 Burmistrza Miasta Dynów z dnia 30 maja 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Dynów Nr 25/0050/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r.

05-05-2023
w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Dynów oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za 1 kwartał 2023 roku.
czytaj więcej o: Zarządzenie Burmistrza Miasta Dynów Nr 25/0050/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r.