Sprawozdania, Opinie i Uchwały RIO

ZARZĄDZENIE NR 54/0050/2021 BURMISTRZA MIASTA z dnia 27 października 2021 r.

29-10-2021
Zarządzenie Nr 54/0050/2021 BURMISTRZA MIASTA z dnia 27 października 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Dynów oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności...
czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE NR 54/0050/2021 BURMISTRZA MIASTA z dnia 27 października 2021 r.

Uchwała Nr 13/30/2021 z dnia 1 października 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

22-10-2021
Uchwała Nr 13/30/2021 z dnia 1 października 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o informacji Burmistrza Miasta Dynów o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.
czytaj więcej o: Uchwała Nr 13/30/2021 z dnia 1 października 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Zarządzenie Nr 7/0050/SKG/2021 Burmistrza Miasta Dynów z dnia 26 lipca 2021 r.

28-07-2021
w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Dynów oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2021 roku.
czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 7/0050/SKG/2021 Burmistrza Miasta Dynów z dnia 26 lipca 2021 r.

Zarządzenie Nr 29/1/0050/RBF/2021 Burmistrza Miasta Dynów

31-05-2021
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej wykonanie budżetu Gminy w roku 2020, w tym kwoty deficytu lub nadwyżki, kwoty zobowiązań, kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego i udzielonym innym ...
czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 29/1/0050/RBF/2021 Burmistrza Miasta Dynów

Raport o stanie Gminy Miejskiej Dynów za 2020r.

31-05-2021
Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Burmistrz Miasta Dynów przedstawia Radzie Miasta w Dynowie raport o stanie gminy za 2020 rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim,...
czytaj więcej o: Raport o stanie Gminy Miejskiej Dynów za 2020r.