Sprawozdania, Opinie i Uchwały RIO

Zarządzenie Nr 44/0050/2022 Burmistrza Miasta Dynowa z dnia 29 kwietnia 2022 r.

06-05-2022
w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Dynów oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2022 roku.
czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 44/0050/2022 Burmistrza Miasta Dynowa z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Uchwała Nr 13/12/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

26-04-2022
Uchwała Nr 13/12/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Dynów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok .
czytaj więcej o: Uchwała Nr 13/12/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Uchwała Nr 13/29/2022 z dnia 2 marca 2022 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

09-03-2022
Uchwała Nr 13/29/2022 z dnia 2 marca 2022 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta Dynów na 2022 rok.
czytaj więcej o: Uchwała Nr 13/29/2022 z dnia 2 marca 2022 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Uchwała Nr 13/36/2022 z dnia 2 marca 2022 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

09-03-2022
Uchwała Nr 13/36/2022 z dnia 2 marca 2022 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Dynów na lata 2022-2032.
czytaj więcej o: Uchwała Nr 13/36/2022 z dnia 2 marca 2022 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie