Sprawozdania, Opinie i Uchwały RIO

Zarządzenie Nr 73/0050/2023 Burmistrza Miasta z dnia 25 października 2023 r.

25-10-2023
w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Dynów oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2023 roku.
czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 73/0050/2023 Burmistrza Miasta z dnia 25 października 2023 r.