Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie WOOŚ.4222.2.2018.JG.29 z dnia 30.04.2019r.

06-05-2019
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związkuz prowadzonym postępowaniem na wniosek Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 listopada 2018 r....
czytaj więcej o: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie WOOŚ.4222.2.2018.JG.29 z dnia 30.04.2019r.

Zarządzenie Burmistrz Miasta Dynów w sprawie pierwszej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na 2019 r.

30-04-2019
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506) oraz art.12, art. 43 ust. 1 pkt 1, art. 44 ust.1 i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych ...
czytaj więcej o: Zarządzenie Burmistrz Miasta Dynów w sprawie pierwszej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na 2019 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie RIRP.6733.4.2019 z dnia 26.04.2019r.

26-04-2019
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie RIRP.6733.4.2019 z dnia 26.04.2019r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie WOOŚ.420.17.3.2019.NH.24 z dnia 23.04.2019r.

25-04-2019
Stosownie do art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit I ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ....
czytaj więcej o: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie WOOŚ.420.17.3.2019.NH.24 z dnia 23.04.2019r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie RIRP.6733.6.2019 z dnia 17.04.2019r.

17-04-2019
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie RIRP.6733.6.2019 z dnia 17.04.2019r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów o wyłożeniu do publicznego wglądu MPZP terenu Dworca Autobusowego w Dynowie

11-04-2019
Na podstawie art.17 pkt9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz.1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust.1, art.40 i art.54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów o wyłożeniu do publicznego wglądu MPZP terenu Dworca Autobusowego w Dynowie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie RIRP.6733.3.2019 z dnia 09.04.2019r.

09-04-2019
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie RIRP.6733.3.2019 z dnia 09.04.2019r.