Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.18.2017 z dnia 25.10.2017 r.

25-10-2017
Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U.2017.1257), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.18.2017 z dnia 25.10.2017 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.11.2017 z dnia 17.10.2017 r.

17-10-2017
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.11.2017 z dnia 17.10.2017 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie Nr WOOŚ.4260.17.6.2017.KR.10 z dnia 12.10.2017r.

13-10-2017
Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) i art. 49 oraz
czytaj więcej o: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie Nr WOOŚ.4260.17.6.2017.KR.10 z dnia 12.10.2017r.

Konsultacje projektu programu współpracy Gminy Miejskiej Dynów z organizacjami pozarządowymi w 2018r.

13-10-2017
Uprzejmie informuję, że przygotowany został wstępny projekt programu współpracy Gminy Miejskiej Dynów z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok, zgodnie z art. 5 i 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
czytaj więcej o: Konsultacje projektu programu współpracy Gminy Miejskiej Dynów z organizacjami pozarządowymi w 2018r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.16.2017 z dnia 6.10.2017 r.

06-10-2017
Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.16.2017 z dnia 6.10.2017 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie Nr WOOŚ.4260.17.6.2017.KR.5 z dnia 27.09.2017r.

02-10-2017
Stosownie do art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania a środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) i art. 49 oraz...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie Nr WOOŚ.4260.17.6.2017.KR.5 z dnia 27.09.2017r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RRG.III.6131.23.2017 z dnia 11.09.2017 r.

12-09-2017
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1257) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 2134 ze zm.
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RRG.III.6131.23.2017 z dnia 11.09.2017 r.

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż koparko-ładowarki kołowej i ciągnika rolniczego

24-08-2017
DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DYNOWIE OGŁASZA trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż koparko-ładowarki kołowej i ciągnika rolniczego
czytaj więcej o: Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż koparko-ładowarki kołowej i ciągnika rolniczego