Przetargi i zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RRG.271.10.2019
Tytuł Przebudowa drogi gminnej, działka nr ewid. 5127/2 w Dynowie poprzez budowę oświetlenia ulicznego, budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę jezdni i chodników dla pieszych
Data publikacji 2019-10-16
Termin składania ofert 2019-11-05 10:30
Termin otwarcia ofert 2019-11-05 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2019-10-16
Ogłoszenie nr 610666-N-2019 z dnia 2019-10-16 r. - (147,89 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
2019-10-16

Załącznik nr 1 do SIWZ
2019-10-16

Załącznik nr 2 do SIWZ
2019-10-16

Załącznik nr 3 do SIWZ
2019-10-16

Załącznik nr 4 do SIWZ
2019-10-16

Załącznik nr 5 do SIWZ
2019-10-16

Załącznik nr 6 i 7 do SIWZ
2019-10-16

Załącznik nr 9 do SIWZ
2019-10-16

Załącznik nr 10 do SIWZ
2019-10-16

Załącznik nr 11 do SIWZ
2019-10-16

Uzupełnienie treści SIWZ
2019-10-21

Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy
2019-10-21

Protokół z sesji otwarcia ofert
2019-11-05
Informacja z otwarcia ofert złożonych do przetargu - (406,31 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2019-11-28
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - (812,93 KB)

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Wojciech Barański
Odpowiedzialny za treść informacji Wojciech Barański
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 16.10.2019
Publikacja informacji 16.10.2019
Aktualizacja informacji 28.11.2019 13:37

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 28.11.2019 13:37 Edycja 4
Jan Prokop - j.prokop 05.11.2019 12:57 Edycja 3
Jan Prokop - j.prokop 21.10.2019 09:01 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 16.10.2019 14:26 Publikacja 1