Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Ogłoszenie o wyborze ofert z dnia 15.03.2017

15-03-2017
W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem Burmistrza Miasta Dynowa Nr 310/17 z dnia 1 lutego 2017 roku na wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta Dynowa w 2017 roku przyznano dotację dla:
czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyborze ofert z dnia 15.03.2017

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.9.2016 z dnia 1.03.2017 r.

02-03-2017
Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.),w związku z art.53 ust.l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu ...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.9.2016 z dnia 1.03.2017 r.

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na najem LOKALU UŻYTKOWEGO nr 2

24-02-2017
DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DYNOWIE Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) OGŁASZA Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na...
czytaj więcej o: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na najem LOKALU UŻYTKOWEGO nr 2

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa z dnia 23.02.2017 r.

24-02-2017
Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Dynów".
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa z dnia 23.02.2017 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.6.2016 z dnia 09.02.2017r.

09-02-2017
Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz, U. z 2016 r., poz.353 z późn.zm
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.6.2016 z dnia 09.02.2017r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP-II-7331/33/09 z dnia 09.02.2017r.

09-02-2017
Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 r., poz.353 z późn.
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP-II-7331/33/09 z dnia 09.02.2017r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP-II-7331/32/09 z dnia 09.02.2017r.

09-02-2017
Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz, U. z 2016 r., poz.353 z późn.zm
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP-II-7331/32/09 z dnia 09.02.2017r.

Postanowienie Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie RG.6733.9.2016 z dnia 25.01.2017r.

08-02-2017
Na podstawie art. 89 ust. 2, art. 92 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.), a także Upoważnienia z dnia 18.11.2013r. Zastępcy Podkarpackiego Wojewódzkiego ...
czytaj więcej o: Postanowienie Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie RG.6733.9.2016 z dnia 25.01.2017r.