Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.3.2020 z dnia 23.03.2020r.

23-03-2020
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniun i zagospodarowaniu przestrzennym
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.3.2020 z dnia 23.03.2020r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.2.2020 z dnia 23.03.2020r.

23-03-2020
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.2.2020 z dnia 23.03.2020r.

Ogłoszenie o wyborze ofert na wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta Dynowa w 2020 roku

17-03-2020
W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem Burmistrza Miasta Dynowa Nr 9/0050/INF/2020 z dnia 12 lutego 2020 roku na wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta Dynowa w 2020 roku przyznano...
czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyborze ofert na wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta Dynowa w 2020 roku

Ogłoszenie o wyborze ofert na na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania ...

17-03-2020
W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach zadania: „Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne.
czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyborze ofert na na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania ...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.7.2020 z dnia 12.03.2020r.

12-03-2020
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 256), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.7.2020 z dnia 12.03.2020r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.6.2020 z dnia 12.03.2020r.

12-03-2020
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 256), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.6.2020 z dnia 12.03.2020r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.1.2020 z dnia 3.03.2020r.

03-03-2020
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.1.2020 z dnia 3.03.2020r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RRG.III.6131.5.2020 z dnia 02.03.2020r.

02-03-2020
Zgodnie z art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 55) zawiadamiam, że ...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RRG.III.6131.5.2020 z dnia 02.03.2020r.