Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie znak RIRP.6733.12.2019 z dnia 22.08.2019r.

22-08-2019
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym..
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie znak RIRP.6733.12.2019 z dnia 22.08.2019r.

Informacja w sprawie przyjęcia MPZP w rejonie ośrodka turystycznego „Błękitny San" w Dynowie

12-08-2019
Stosownie do art. 43 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenie oddziaływania na środowisko (Dz.U.2018.2081 tj.), Burmistrz Miasta Dynowa...
czytaj więcej o: Informacja w sprawie przyjęcia MPZP w rejonie ośrodka turystycznego „Błękitny San" w Dynowie

Informacja w sprawie obowiązywania MPZP w rejonie ośrodka turystycznego „Błękitny San" w Dynowie

12-08-2019
Stosownie do art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073), informuję, że Uchwała Nr VII/56/19 Rady Miasta Dynów z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania
czytaj więcej o: Informacja w sprawie obowiązywania MPZP w rejonie ośrodka turystycznego „Błękitny San" w Dynowie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie znak RIRP.6733.13.2019 z dnia 8.08.2019r.

08-08-2019
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie znak RIRP.6733.13.2019 z dnia 8.08.2019r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie znak RIRP.6733.11.2019 z dnia 8.08.2019r.

08-08-2019
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie znak RIRP.6733.11.2019 z dnia 8.08.2019r.

Wykaz -nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miejskiej Dynów, przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej

08-08-2019
Nieruchomość gruntowa zabudowana, będąca własnością Gminy Miejskiej Dynów KW RZ2Z/00035700/4, położonej w Dynowie przy ul. Kościuszki 9, przeznaczona do sprzedaży bezprzetargowej...
czytaj więcej o: Wykaz -nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miejskiej Dynów, przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie znak RIRP.6733.9.2019 z dnia 5.08.2019r.

05-08-2019
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie znak RIRP.6733.9.2019 z dnia 5.08.2019r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie znak RIRP.6733.14.2019 z dnia 29.07.2019r.

29-07-2019
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie znak RIRP.6733.14.2019 z dnia 29.07.2019r.