Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie WOOŚ.420.17.3.2019.NH.24 z dnia 23.04.2019r.

25-04-2019
Stosownie do art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit I ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ....
czytaj więcej o: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie WOOŚ.420.17.3.2019.NH.24 z dnia 23.04.2019r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie RIRP.6733.6.2019 z dnia 17.04.2019r.

17-04-2019
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie RIRP.6733.6.2019 z dnia 17.04.2019r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów o wyłożeniu do publicznego wglądu MPZP terenu Dworca Autobusowego w Dynowie

11-04-2019
Na podstawie art.17 pkt9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz.1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust.1, art.40 i art.54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów o wyłożeniu do publicznego wglądu MPZP terenu Dworca Autobusowego w Dynowie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie RIRP.6733.3.2019 z dnia 09.04.2019r.

09-04-2019
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie RIRP.6733.3.2019 z dnia 09.04.2019r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie WOOŚ.420.17.3.2019.NH.17 z dnia 05.04.2019r.

08-04-2019
Stosownie do art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit I ustawy z dnia 3 października laniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, ka oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. art. 49 ustawy ...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie WOOŚ.420.17.3.2019.NH.17 z dnia 05.04.2019r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie RRG.III.6131.5.2019 z dnia 04.04.2019r.

04-04-2019
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 83 a ust 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie RRG.III.6131.5.2019 z dnia 04.04.2019r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.5.2019 z 26.03.2019r.

26-03-2019
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (D
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.5.2019 z 26.03.2019r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie RIRP.6733.4.2019 z dnia 21.03.2019r.

21-03-2019
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (D
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie RIRP.6733.4.2019 z dnia 21.03.2019r.