Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie znak RIRP.6733.13.2019 z dnia 8.08.2019r.

08-08-2019
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie znak RIRP.6733.13.2019 z dnia 8.08.2019r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie znak RIRP.6733.11.2019 z dnia 8.08.2019r.

08-08-2019
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie znak RIRP.6733.11.2019 z dnia 8.08.2019r.

Wykaz -nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miejskiej Dynów, przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej

08-08-2019
Nieruchomość gruntowa zabudowana, będąca własnością Gminy Miejskiej Dynów KW RZ2Z/00035700/4, położonej w Dynowie przy ul. Kościuszki 9, przeznaczona do sprzedaży bezprzetargowej...
czytaj więcej o: Wykaz -nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miejskiej Dynów, przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie znak RIRP.6733.9.2019 z dnia 5.08.2019r.

05-08-2019
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie znak RIRP.6733.9.2019 z dnia 5.08.2019r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie znak RIRP.6733.14.2019 z dnia 29.07.2019r.

29-07-2019
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie znak RIRP.6733.14.2019 z dnia 29.07.2019r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie znak RIRP.6733.7.2019 z dnia 25.07.2019r.

25-07-2019
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie znak RIRP.6733.7.2019 z dnia 25.07.2019r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dynów z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie rozpoczęcia naboru projektów do budżetu obywatelskiego

23-07-2019
W nawiązaniu do Uchwały nr VII/62/19 Rady Miasta Dynowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Dynów, Burmistrz Miasta Dynów zawiadamia o naborze projektów do budżetu obywatelskiego na 2020 rok.
czytaj więcej o: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dynów z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie rozpoczęcia naboru projektów do budżetu obywatelskiego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie znak RIRP.6733.8.2019 z dnia 16.07.2019r.

16-07-2019
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym..
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie znak RIRP.6733.8.2019 z dnia 16.07.2019r.