Zagospodarowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia systemu informacji przestrzennej: http://mdynow.e-mapa.net/


Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejskiej Dynów

L.p. Nr Uchwały, zakres Dokument
1 UCHWAŁA NR XIX/113/12 RADY MIASTA DYNÓW
z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ul. Szkolnej oraz ul. Strażackiej w Dynowie
UCHWAŁA NR XIX/113/12
pobierz dokument (*.pdf)
2 UCHWAŁA NR XXXVIII/235/18 RADY MIASTA DYNÓW
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na obszarze położonym w Dynowie w rejonie ul. 1 Maja
UCHWAŁA NR XXXVIII/235/18
pobierz dokument (*.pdf)
3 UCHWAŁA NR XXXVIII/236/18 RADY MIASTA DYNÓW
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia I zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ul. Szkolnej oraz ul. Strażackiej w Dynowie

UCHWAŁA NR XXXVIII/236/18
pobierz dokument (*.pdf)

4 UCHWAŁA NR VII/56/19 Rady Miasta Dynów z dnia 27 czerwca 2019r.
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ośrodka turystycznego „Błękitny San" w Dynowie
UCHWAŁA NR VII/56/19
pobierz dokument (*.pdf)
5 UCHWAŁA NR XII/82/19 Rady Miasta Dynów z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu dworca autobusowego w Dynowie UCHWAŁA NR XII/82/19
pobierz dokument (*.pdf)
6 UCHWAŁA NR XXI/141/20 RADY MIASTA DYNÓW
z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 12019 terenu położonego przy ul. Polnej w Dynowie
UCHWAŁA NR XXI/141/20
pobierz dokument (*.pdf)

 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowanie Przestrzennego Miasta Dynów
- Kierunki Rozwoju i Polityka Przestrzenna

Pobierz dokument (*.tif)