Kultura

Upowszechnianiem i ochroną kultury na terenie Miasta Dynowa zajmuje się Miejski Ośrodek Kultury,  szkoły podstawowe oraz średnie, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego - Towarzystwo Przyjaciół Dynowa, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” artyści indywidualni oraz Ochotnicze Straże Pożarne.

Szkoły skupiają uzdolnioną młodzież w kołach zainteresowań i zespołach. Tradycje kultywuje Chór AKORD, Kapela DYNOWIANIE, Kabaret NASZ, Zespół Tańca Ludowego, Orkiestra Dęta, Izba Regionalna przy Miejskiej Bibliotece Publicznej, Amatorski Teatr prowadzony przez TG „Sokół”, Rzeźbiarz Bogusław Kędzierski.

Największe imprezy kulturalne:

 • Regionalny Konkurs Kolęd i Pastorałek
 • Środowiskowy Turniej Tenisa Stołowego
 • Podkarpacka Tęcza 
 • Obchody Ustanowienia Konstytucji 3 –Maja
 • SZPAK – Szkolne Prezentacje Artystyczne
 • Widowisko Maryjne
 • Pogórzańska Nuta 
 • Dni Pogórza Dynowskiego
 • Plenerowe widowiska teatralne
 • Festyny rodzinne „Mama tata i Ja”
 • Podkarpackie Spotkania Kabaretowe –Bykowisko-Kabaretowisko
 • Dożynki na Zasaniu
 • Dni Kultury Chrześcijańskiej 
 • Obchody Święta Niepodległości
 • Dynowska Jesień Teatralna
 • Regionalny Konkurs Poezji Patriotycznej
 • Dynowskie Mikołajki Artystyczne  
 • W drodze do Betlejem – widowisko jasełkowe, dynowski opłatek