Edukacja

W myśl ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych Gminy należy zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej.  
Zadania te Gmina Miejska Dynów realizuje, prowadząc  cztery jednostki oświatowe w  tym przedszkole.

Lp Nazwa placówki Dane kontaktowe
1 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dynowie

36 - 065 Dynów ul. Szkolna 11
woj. podkarpackie,
telefony: sekretariat (0-16)-6521251 fax: (0-16)-6521131
e-mail -
www.psp1.dynow.pl
BIP: bip.zs.dynow.pl

Dyrektor
mgr Tadeusz Święs
Wicedyrektor
Renata Potoczna

2

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dynowie
z oddziałem przedszkolnym

36-065 Dynów; ul. Bartkówka 105
tel. 0(...)16 652 11 61
email:
www: http://www.psp2.dynow.pl
BIP: http://www.bip.sp2.dynow.pl 

Dyrektor
mgr Wiesława Marszałek

3 Szkoła Muzyczna I stopnia w Dynowie

ul. Szkolna 11, 36-065 Dynów
e-mail:
www.szkolamuzyczna.dynow.pl

Dyrektor:
dr Jerzy Kołodziej

4

Miejskie Przedszkole w Dynowie

36-065 Dynów; ul. Jana Pawła II 15,
tel. 0(...)16 652 10 14
e-mail:
WWW: przedszkole.dynow.pl
BIP: bip.przedszkole.dynow.pl

Dyrektor
mgr Maria Biernasz


Zarządzenie Burmistrza Miasta Dynów Nr 28/19 z dnia 31 stycznia 2019r.

Burmistrz Miasta Dynów ustala terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do Przedszkola Miejskiego w Dynowie, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej oraz I klas szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Dynów.