Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie

36 - 065 Dynów ul. Szkolna 11
woj. podkarpackie,
telefony: sekretariat (0-16)-6521251 fax: (0-16)-6521131
e-mail - zsdynow@op.pl
www.zs.dynow.pl
BIP: bip.zs.dynow.pl

Dyrektor
mgr Tadeusz Święs

Wicedyrektor
mgr Renata Potoczna

 

Informacje o jednostce