Komisje Stałe Rady

Komisja Rewizyjna

1) Pan Michał Zięzio – Przewodniczący komisji
2) Pani Jolanta Boczar
3) Pan Krupa Piotr
4) Pan Józef Mikoś
5) Pani Renata Pyś


Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

1) Pan Kazimierz Gołab – Przewodniczący komisji
2) Pan Rafał Bilski
3) Pani Jolanta Boczar
4) Pani Maria Chudzikiewicz
5) Pan Piotr Krupa
6) Pan Roman Nowak
7) Pan Paweł Pawłowski
8) Pan Andrzej Polewka
9) Pan Marek Siry
10) Pan Aleksander Urban
11)Pan Michał Zięzio
 

Przedmiotem działania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów są w szczególności sprawy dotyczące: gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, finansów i budżetu, majątku gminy, bezpieczeństwa publicznego


Komisja Spraw Społecznych

1) Pan Marek Siry - Przewodniczący Komisji
2) Pan Rafał Bilski
3) Pani Maria Chudzikiewicz
4) Pan Kazimierz Gołąb
5) Pan Józef Mikoś
6) Pan Roman Nowak
7) Pan Paweł Pawłowski
8) Pan Andrzej Polewka
9) Pani Renata Pyś
10) Pan Aleksander Urban

Przedmiotem działania Komisji Spraw Społecznych są w szczególności sprawy dotyczące: oświaty i kultury, zdrowia i opieki społecznej, sportu i rekreacji.


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1) Pan Józef Mikoś - Przewodniczący Komisji
2) Pan Piotr Krupa
3) Pan Paweł Pawłowski