Budżet obywatelski 2022

Ruszył drugi nabór propozycji projektów do Budżetu Obywatelskiego
Miasta Dynów na 2022 rok

Od 16 września do 8 października 2021 r. mieszkańcy Dynowa mogą składać propozycje projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2022 r. Propozycje projektów do zrealizowania w ramach Budżetu  Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Miasta Dynowa.

Na realizację zadań Budżetu Obywatelskiego w 2022 r. przeznaczono kwotę w wysokości 50 000,00 zł. Projekt zadania do Budżetu Obywatelskiego należy złożyć na odpowiednim formularzu dostępnym do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta Dynów (www. dynow.pl), zakładka ,,Budżet obywatelski 2022” oraz w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Dynów (ul. Rynek 2, sekretariat). Niezbędne jest także poparcie zgłoszonego projektu przez co najmniej 5 mieszkańców. Listę z podpisami mieszkańców należy dołączyć do zgłaszanego projektu.

Formularze można składać bezpośrednio w Urzędzie Miasta Dynów, listownie wysyłając na adres Urzędu Miasta Dynów oraz przez Internet za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.