Budżet obywatelski 2021

Wyniki weryfikacji i oceny zgłoszonych projektów do budżetu obywatelskiego na 2021 rok.

W dniu 8 września 2020 roku Zespół ds. oceny zgłoszonych projektów do budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Dynów na 2021 rok, powołany Zarządzeniem Nr 49/0050/RM/2020 Burmistrza Miasta Dynów z dnia 12 sierpnia 2020 r. dokonał weryfikacji i oceny zgłoszonych projektów do budżetu obywatelskiego na 2021 rok.

W załączeniu informacja Zespołu.


LISTA PROJEKTÓW
zgłoszonych w ramach naboru projektów do Budżetu Obywatelskiego Miasta Dynów na 2021 rok

L.p.

Nazwa projektu

Kwota

Opis projektu

  1.  

Dziecko, które czyta wyrasta na dorosłego, który myśli- utworzenie i wyposażenie działu dla dzieci w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dynowie.

50.000,00 zł.

Projekt zakłada:
- utworzenie i wyposażenie kącika młodego czytelnika(około 20 m2 ) wraz z zapleczem do zajęć z dziećmi w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dynowie

  1.  

Doposażenie kuchni w Domu Ludowym na ul. Bartkówka

3.917,56 zł.

Projekt polega na:
- doposażeniu kuchni w Domu Ludowym na ul. Bartkówka w sprzęt cateringowy

  1.  

Zakup i wykonanie oświetlenia dekoracyjnego na oświetleniu ulicznym (ul. Bartkówka)

44 700,00 zł.

Projekt zakłada:
- zakup i wykonanie oświetlenia dekoracyjnego (świątecznego) na słupach oświetlenia ulicznego przy ul. Bartkówka, na odcinku: przy drodze powiatowej od strony Dąbrówki Starzeńskiej- koło mostu na rzece San- w stronę Pawłokomy przy fabryce Jaker oraz na dwóch drogach gminnych dojazdowych do Kościoła

  1.  

Pająk do wspinaczki i zjazd linowy

50 000,00 zł.

Projekt obejmuje:
- zakup i montaż pająka linowego do wspinaczki oraz zjazdu linowego na terenie Orlika


Ruszył nabór propozycji projektów do Budżetu Obywatelskiego
Miasta Dynów na 2021 rok

Od 30 lipca do 20 sierpnia 2020 r. mieszkańcy Dynowa mogą składać propozycje projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 r. Propozycje projektów do zrealizowania w ramach Budżetu  Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Miasta Dynowa.

Na realizację zadań Budżetu Obywatelskiego w 2021 r. przeznaczono kwotę w wysokości 50 000,00 zł. Projekt zadania do Budżetu Obywatelskiego należy złożyć na odpowiednim formularzu dostępnym do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta Dynów (www. dynow.pl), zakładka ,,Budżet obywatelski” oraz w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Dynów (ul. Rynek 2, przy okienku podawczym). Niezbędne jest także poparcie zgłoszonego projektu przez co najmniej 5 mieszkańców. Listę z podpisami mieszkańców należy dołączyć do zgłaszanego projektu.

Formularze można składać bezpośrednio w Urzędzie Miasta Dynów, listownie wysyłając na adres Urzędu Miasta Dynów oraz przez Internet za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Propozycje zgłoszonych projektów powinny należeć do katalogu zadań własnych gminy określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.