Realizowane projekty


Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

1.

Projekt " Cyfrowa Gmina"  - Rozwój cyfrowy Gminy Miejskiej Dynów oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia poprzez udostępnienie nowych e-usług mieszkańcom Miasta Dynowa - uruchomienie portalu informacyjno - rozliczeniowego e-Należności wraz niezbędną modernizacją sprzętu serwerowego, backupu i zasilania awaryjnego, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów Urzędu,  jako odpowiedź na zagrożenia spowodowane rozwojem pandemii COVID-19.

2.

Projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
- w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie: 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

 

3.

Projekt pn. „Kultura i czas aktywny = dobro wspólne. Zakup wyposażenia plenerowego.”

4.

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dynowie przy ul. Bartkówka wraz z budową przejścia pod dnem rzeki San kanałem sanitarnym i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków o instalację fotowoltaiczną”

5.

Rozwijanie infrastruktury społecznej przeznaczonej na działalność kulturalną poprzez przebudowę budynku OSP w Dynowie polegającą na przebudowie dachu.

6.

Projekt: „Budowa i przebudowa miejskiej rozdzielczej sieci wodociągowej – etap II
i modernizacja miejskiej stacji uzdatniania wody w Dynowie”

7.

Projekt pn.: "Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza"
 


Miasto Dynów na 28. miejscu na 585 miasteczek w Rankingu wykorzystania środków europejskich
przez samorządy 2014–2017

Z pełnym rankingiem wykorzystania środków europejskich
przez samorządy 2014–2017, można zapoznać się
pobierając załączony numer specjalny wydawnictwa samorządowego "Wspólnota"