System gospodarowania odpadami

WAŻNE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Informacja dotycząca opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2024 roku

Informujemy, że wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gmin członkowskich nie ulega zmianie i wynosi  odpowiednio: 

  • 24,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość,
  • 48,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych (dot. stwierdzonej błędnej segregacji odpadów).

Kwota zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi  jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne  w kompostowniku przydomowym nie ulega zmianie i pozostaje na dotychczasowym poziomie tj. 1,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną  nieruchomość.

 Termin uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • Rata: I (styczeń, luty, marzec) – płatna do 31.01.2024r.
  • Rata II: (kwiecień, maj, czerwiec) – płatna do 30.04.2024r.
  • Rata III: (lipiec, sierpień, wrzesień) – płatna do 31.07.2024r.
  • Rata IV: (październik, listopad, grudzień) – płatna do 31.10.2024r.

Wpłat zobowiązań pieniężnych należy dokonywać na  indywidualny rachunek bankowy.  

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2024 rok oraz zasady segregacji odpadów dostępne są na stronie internetowej www.czgekologiczni.pl