Nieodpłatna pomoc prawna

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna

 1. osobom  posiadającym ważną kartę Dużej Rodziny,
 2. seniorom po ukończeniu 65 roku  życia,
 3. osobom fizycznym, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o pomoc prawna zostało przyznane świadczenie  z pomocy  społecznej na podstawie ustawy   o pomocy społecznej,
 4. kombatantom i weteranom,
 5. osobom, które w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych lub awarii technicznych znalazły się w  sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Co może obejmować nieodpłatna pomoc prawna

 1. Poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach,
 2. Przedstawienie propozycji sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 3. Pomoc w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym  do udzielenia pomocy prawnej,
  ( nie dotyczy pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postepowaniu sądowo-administracyjnym – wówczas osoba uprawnionamoże wnioskować o ustanowieniepełnomocnikaz urzędu),
 4. Sporządzenie projektu pisma procesowego o zwolnienie od kosztów sądowych lub    o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Gdzie można uzyskać  nieodpłatna pomoc prawną?

Adres

Godziny przyjęć

Telefon

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
ul Rynek 49
Sokołów Młp.

poniedziałek, czwartek: 11.00-15.00

wtorek, środa, piątek: 8.00-12.00

882 180 389

Miejsko-Gminny Dom Kultury
ul Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12
36-060 Głogów Młp.

od poniedziałku do piątku:
15.00-19.00

882 180 398

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
ul. Batorego 9
35-005 Rzeszów

od poniedziałku do piątku:
7.30-11.30

882 184 156

Miejskie Centrum Kultury
Rynek 2,
36-040 Boguchwała

poniedziałek , środa, piątek:
14.00-18.00

wtorek,  czwartek:
10.00-14.00

882 180 395

Gimnazjum Publiczne
ul. Plac Ks. Adolfa Kowala 2
36-030 Błażowa

od poniedziałku do piątku:
8.00-12.00

882 180 392

Urząd Gminy Dynów
ul. Ks. J. Ożoga 2
36-065 Dynów

poniedziałek, środa, piątek:
14.00-18.00
wtorek, czwartek:
 7.30-11.30

882 180 386

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
ul. Batorego 9
35-005 Rzeszów

od poniedziałku do piątku:
11.30-15.30

882 184 156

oraz w każdym innym punkcie na terenie całego kraju - spis punktów www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl oraz na BIP Starostwa Powiatowego  w Rzeszowie -  bip.powiatrzeszow.pl

 

Spot informacyjny - Nieodpłatna pomoc prawna