Ankieta - rewitalizacja w Gminie

Ankieta - rewitalizacja w Gminie

Szanowni Państwo,

Gorąco apelujemy i prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Mamy nadzieję, że uda nam się w ten sposób uzyskać dane, na podstawie których wyznaczymy na terenie Gminy obszary wymagające interwencji, co w konsekwencji przysłuży się ich naprawie w ramach programu rewitalizacji. Rewitalizacja bowiem to wyprowadzanie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego poprzez zintegrowane działania, tak by w końcowym efekcie przywrócić je na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki.

Badanie ankietowe jest częścią prac nad „Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023”. B`ardzo zależy nam na Państwa opinii (ocenie), ponieważ dzięki niej może powstać dokument obiektywny, w pełni odpowiadający lokalnym potrzebom. Będziemy wdzięczni za udział w badaniu i podzielenie się z nami własnymi przemyśleniami.

Ankieta jest anonimowa. Wypełnione ankiety prosimy złożyć w terminie do 28 lutego 2017 r. on-line (www.dynow.pl)  lub w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Dynowie, pokój nr 13 (II piętro).

Dodatkowych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Dynowie
– Pani Anna Baran-Michalak pod numerem telefonu: 16/65 21 093 wew. 30.

Dziękujemy.

Ankieta dla mieszkańców dotycząca rewitalizacji w Gminie

Ankieta jest anonimowa. Wypełnione ankiety prosimy złożyć w terminie do 28 lutego 2017 r. on-line (www.dynow.pl) lub w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Dynowie, pokój nr 13 (II piętro).Dodatkowych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Dynowie – Pani Anna Baran-Michalak pod numerem telefonu: 16/65 21 093 wew. 30.Dziękujemy.

1. Jak oceniają Państwo Gminę Miejską Dynów jako swoje miejsce zamieszkania?*

2. Jakie są Państwa zdaniem najważniejsze problemy społeczne Gminy?

Bardzo prosimy o zaznaczenie maksymalnie trzech, które uważają Państwo za najważniejsze. Jeśli znają Państwo lokalizacje (ulice, osiedla), gdzie ich natężenie jest szczególnie duże, bardzo prosimy o wpisanie ich w wyznaczonym miejscu.*

(udział w wydarzeniach kulturalnych, spotkaniach publicznych, zabieranie głosu w sprawach publicznych inne)

(działalność stowarzyszeń, kół gospodyń, związków emerytów, wspólne inicjatywy inne)

(rozboje, chuligaństwo, niszczenie mienia, miejsca spotkań osób nadużywających alkoholu inne)

3. Jakie są Państwa zdaniem najważniejsze problemy środowiskowe Gminy?

Bardzo prosimy o zaznaczenie maksymalnie trzech, które uważają Państwo za najważniejsze. Jeśli znają Państwo lokalizacje (ulice, osiedla), gdzie ich natężenie jest szczególnie duże, bardzo prosimy o wpisanie ich w wyznaczonym miejscu.*

(niesprzątanie po zwierzętach, wywożenie śmieci do lasu, spalanie śmieci, inne)

(np. parków, skwerków, ogródków miejskich inne)

4. Gdzie występują poniżej wskazane problemy gospodarcze w Gminie?

Prosimy określić lokalizacje (ulice, osiedla), gdzie natężenie problemów jest szczególnie duże, bardzo prosimy o wpisanie ich w wyznaczonym miejscu. Jeżeli w Państwa ocenie takie problemy nie występują prosimy o pominięcie tego pytania.*

5. Jakie są Państwa zdaniem najważniejsze problemy przestrzenno-funkcjonalne Gminy?

Bardzo prosimy o zaznaczenie maksymalnie trzech, które uważają Państwo za najważniejsze. Jeśli znają Państwo lokalizacje (ulice, osiedla), gdzie ich natężenie jest szczególnie duże, bardzo prosimy o wpisanie ich w wyznaczonym miejscu.*

(deptaki, parki, punkty widokowe, ścieżki rowerowe, tereny wzdłuż rzeki inne)

6. Jakie są Państwa zdaniem najważniejsze problemy dotyczące budynków i budowli w Gminie?

Prosimy określić lokalizacje (ulice, osiedla), gdzie natężenie problemów jest szczególnie duże, bardzo prosimy o wpisanie ich w wyznaczonym miejscu.*

(urząd miejski, szkoły, przedszkola, opieki społecznej, dom kultury, biblioteka obiekty sportowe, rekreacyjne i inne)

7. Jakie grupy powinny być głównymi odbiorcami działań rewitalizacyjnych w Państwa miejscu zamieszkania?

Miejska Dynów wymaga programu ożywienia społeczno-gospodarczego, społecznego i przestrzenno-środowiskowego?

Metryczka

Płeć

Wiek

Liczba lat zamieszkiwania w Gminie

Status zawodowy

Wykształcenie