Stanowiska i referaty

Referaty oraz samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miasta Dynowa:

 • Referat Budżetowo - Finansowy - RBF
 • Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Zarządzania Kryzysowego - GSK
 • Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Dróg - IPD
 • Urząd Stanu Cywilnego - USC
 • Samodzielne stanowisko ds. funduszy zewnętrznych, promocji Gminy  i turystyki - FPT
 • Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich, działalności gospodarczej i miejskiego transportu drogowego - OGT
 • Sekretarz Gminy - SG,
 • Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady i jednostek pomocniczych Gminy - RM
 • Samodzielne stanowisko ds. obsługi klienta, sekretariatu Urzędu i Spraw pracowniczych - KS
 • Samodzielne stanowisko ds. oświaty kultury i archiwum zakładowego - OKA
 • Samodzielne stanowisko ds. przeciwdziałania uzależnieniom i ochrony zdrowia - UOZ
 • Samodzielne stanowisko ds. teleinformatyki i sportu - INS
 • Pełnomocnik Burmistrza ds. informacji niejawnych - IN
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych - IOD
 • Inspektor BHP - BHP
 • Wieloosobowe stanowisko ds. technicznej obsługi Urzędu - WOT