Gospodarka odpadami

NOWE PRZEPISY I OBOWIĄZKI

Szanowni Mieszkańcy Gminy Miejskiej Dynów.

Informuję Państwa, że w związku z ,, rewolucją  śmieciową” gminny system odbioru odpadów komunalnych zaczął obowiązywać od 1 lipca 2013 r. Nowe obowiązki wynikają ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i mają zasięg ogólnopolski. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zagadnienia związane ze zmianami w gospodarowaniu odpadami komunalnymi w naszym mieście.