Aktualności

ANKIETA 2020- BADANIE EFEKTYWNOŚCI WDRAŻANIA STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO NA LATA 2016-2022 LGD POGÓRZE PRZEMYSKO - DYNOWSKIE

Zapraszamy mieszkańców, beneficjentów i osoby współpracujące do wyrażenia swoich opinii oraz wskazania kierunków działań niezbędnych do finansowania ze środków PROW 2014-2020 na terenie naszych siedmiu Gmin Członkowskich. Ankieta jest anonimowa.
Wyniki badań posłużą do oceny efektywności wdrażania w/w strategii i są niezbędne aby ją dostosować do potrzeb mieszkańców i regionu.
Ankietę można wypełnić w formie elektronicznej lub dostarczyć do Biura LGD za pośrednictwem e-mail, pocztą tradycyjną lub osobiście.
Badanie za rok 2020 prowadzone jest od 23.10.2020 r. do 15.12.2020 r.


Bezpośredni link do ankiety w wersji elektronicznej:
  ANKIETA online


Formularz ankiety do pobrania i wydrukowania: ANKIETA.pdf


Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie”

Nienadowa 502 A, 37-750 Dubiecko
Biuro LGD czynne od poniedziałku do piątku od godz 8:00 do 16:00
Biuro tel/fax: 16 / 65 11 687,