Aktualności

Badanie opinii mieszkańców

Szanowni Państwo

Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 oraz nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Dynów na lata 2016 – 2026. Będą to dokumenty wyznaczające kierunki rozwoju naszej Gminy na kolejne lata.

Bardzo ważne są dla nas Państwa opinie o Gminie. Chcielibyśmy się dowiedzieć, w jakim stopniu potrzeby mieszkańców są zaspokajane w naszej Gminie, jakie widzą Państwo potrzeby w zakresie rewitalizacji problemowych obszarów gminy oraz jakich oczekują Państwo działań mających na celu ich ożywienie społeczno-gospodarcze. Dlatego prosimy o szczere i wyczerpujące odpowiedzi.

Ankieta jest anonimowa. Wypełnione ankiety prosimy złożyć w terminie do 22.06.2016 r. w  Urzędzie Miasta w pok. nr 13 (II piętro)  /w pok. nr 13 można także pobrać ankiety w wersji papierowej/.

Ankietę można wypełnić również  za pośrednictwem Internetu na stronie – www.dynow.pl
(Wypełnioną ankietę można również przesłać na adres:)

Dodatkowych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Dynowie – Pani Anna Baran - Michalak pod numerem telefonu: 16/65 21 093 wew. 30

Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu 

          Zygmunt Frańczak
Burmistrz Miasta Dynowa


Wypełnij ankietę online