Aktualności

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW – OBOWIĄZEK SKŁADANIA DEKLARACJI OD 1 LIPCA 2021 R.

Od dnia 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.
Deklarację można złożyć drogą elektroniczną lub w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Dynów, Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Zarzadzania Kryzysowego, parter (pokój nr 4).
Na wysłanie deklaracji właściciele mają 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych obiektów to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.
Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB).

Więcej informacji na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

 

Ulotka informacyjna dla właścicieli i zarządców budynków - pobierz pdf