Aktualności

Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy oraz Uczniowie!

Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy oraz Uczniowie!

Kiedy rozpoczynaliśmy nowy rok szkolny 2019/2020 nikt się nie spodziewał w jak trudnych warunkach przyjdzie nam  go kończyć. Pandemia COVID-19 postawiła przed nami wszystkimi nowe wyzwania.

W tym miejscu pragnę podziękować Dyrektorom, na których barkach spoczął obowiązek prawidłowego zorganizowania zajęć. Nauczycielom,  którzy  musieli dosyć szybko dostosować metody pracy z uczniami  do nauki zdalnej. Pracownikom oświaty, dla których był to bardzo trudny czas.

Przede wszystkim Wam Drodzy Rodzice dziękuję, że wspieraliście Wasze dzieci w ramach nauki zdalnej, a Wam Drodzy Uczniowie składam podziękowania za wysiłek, jaki włożyliście w zdobywanie wiedzy.

Z okazji zakończenia roku szkolnego  Gronu Pedagogicznemu oraz Uczniom życzę radosnego i bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego, który pomoże przygotować się do jak najlepszego wypełnienia obowiązków szkolnych i życiowych.

 

                                                                           Burmistrz Miasta Dynowa
                                                                                     Zygmunt Frańczak