Aktualności

Gmina Miejska Dynów otrzymała dofinasowanie ze środków PFRON w ramach programu „ Dostępna przestrzeń publiczna”

Gmina Miejska Dynów otrzymała dofinasowanie  ze środków PFRON  w ramach programu „ Dostępna przestrzeń publiczna” w kwocie 500 000 zł na realizacje  projektu  pod nazwą „Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych placów zabaw przy ul. Bartkówka w Dynowie.

Przewidywany okres realizacji projektu: 02.2024 r. – 12.2024 r.

W ramach inwestycji zostaną utworzone dwa place zabaw. Zaplanowano  dojścia, dojazdy, parkingi oraz bezpieczne nawierzchnie, które będą wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. Zostaną zamontowane spełniające wymagania odpowiednie urządzenia i sprzęt. Przedsięwzięcie obejmowało będzie również  budowę ogrodzenia, oświetlenia i monitoringu placu zabaw.   

Celem projektu jest poprawa jakości życia dzieci, w tym niepełnosprawnych poprzez utworzenie dwóch integracyjnych i ogólnodostępnych placów zabaw. Stworzenie bezpiecznej  przestrzeni pozwalającej na rozwój dzieci zdrowych jak  także z niepełnosprawnościami przyczyni się do wzajemnej ich integracji, rozwoju  oraz będzie formą spędzania czasu wolnego. Realizacja projektu zmniejszy poczucie izolacji rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami tworząc miejsca spotkań i wymiany doświadczeń.