Aktualności

HONOROWA ODZNAKA ZA ZASŁUGI DLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 
W dniu 20 czerwca 2023 r. w imieniu Mieszkańców Gminy Miejskiej Dynów miałem przyjemność odebrać z rąk Wojewody Podkarpackiego Pani Ewy Leniart odznaczenie, nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:
ODZNAKA HONOROWA ZA ZASŁUGI DLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Motto umieszczone na rewersie medalu: „labor omnia vincit” - praca wszystko przezwycięża (Wergiliusz Georgiki)
jest najlepszym odzwierciedleniem i podsumowaniem przyznanego wyróżnienia.  Przypomina nam Wszystkim działającym na rzecz naszej małej Ojczyzny, czym jest Samorząd, jak ważne i odpowiedzialne powinności czynimy.