Aktualności

Informacja dotycząca pomocy terapeutycznej

Informacja dotycząca pomocy terapeutycznej

Uprzejmie informuję, iż ze względu na ogłoszony stan epidemii wywołanej koronawirusem dotychczas realizowane w Urzędzie Miejskim w Dynowie bezpośrednie poradnictwo terapeutyczne zostaje odwołane.

Prowadzone będą konsultacje telefoniczne przez terapeutę uzależnień Pana Pawła Antoniaka – w dniach 02, 09, 16 i 23 kwietnia 2020 roku w godz.16:00-18:30, telefon kontaktowy: 793-320-536 (poradnictwo dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie oraz osób potrzebujących wsparcia w obecnie panującym kryzysie pandemiologicznym).

Burmistrz Miasta Dynów,
Zygmunt Frańczak