Aktualności

Informacja w sprawie wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu w kraju w latach 2020 - 2024

WYKONANIE WIELKOOBSZAROWEJ INWENTARYZACJI STANU LASU W KRAJU W LATACH 2020 -2024


Starosta Rzeszowski informuje, że zgodnie z art.13a ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm.) w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa , na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie — w cyklu 5-letnim ( 2020 — 2024 ) — opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Lasu w kraju w latach 2020 — 2024.

Treść pisma w załączniku do pobrania (pdf).