Aktualności

Klub SENIOR+ w Dynowie - otwarty

W dniu 16 stycznia br. dokonaliśmy uroczystego otwarcia nowo utworzonego Klubu Senior+, który został utworzony, aby zapewnić wsparcie Państwu Seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej. Klub znajduje się w budynku przy ul. Ks. J. Ożoga w Dynowie (dawne Pogotowie Ratunkowe).
Remont części pomieszczeń parteru budynku użyteczności publicznej został zrealizowany w ramach Wieloletniego Programu SENIOR+ na lata 2021 – 2025, moduł I „utworzenie i wyposażenie ośrodka Senior+”.

Najpierw został złożony wniosek do Wojewody Podkarpackiego, następnie po podpisaniu umowy na finansowanie została wykonana dokumentacja. W miesiącu listopadzie 2023 r. przystąpiono do remontu pomieszczeń w budynku, celem utworzenia i wyposażenia ośrodka Senior+.
Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Efekt” S.C. z/s w Piątkowej 224.
Wartość robót budowlanych wraz z wyposażeniem wynosi: 457 418,02 zł., w tym: dofinansowanie 178 000,00 zł., pozostała wartość 279 418,02 zł. ze środków własnych budżetu miasta.

Zakres rzeczowy zadania obejmował m. in.: wymianę podłóg i posadzek, wymianę drzwi wewnętrznych, odnowienie powłok malarskich, remont okładzin ścian (uzupełnienia, naprawa tynków, szpachlowanie), remont instalacji wod-kan wraz z białym montażem, remont instalacji elektrycznej, remont instalacji c.o., a także zakup i dostawę wyposażenia pomieszczeń (w tym. m.in. stoły, krzesła, meble, wyposażenie aneksu kuchennego i pom. biurowego).

Dziękuję Księdzu Proboszczowi Norbertowi Podhoreckiemu za modlitwę i poświęcenie Klubu Senior+, Radzie Miasta Dynowa na czele z przewodniczącym Panem Romanem Mryczko za wsparcie i przeznaczenie środków finansowych, Kierownikowi MOPS w Dynowie Pani Annie Draganik za pracę na rzecz Klubu, Kierownikowi Klubu Senior+ Pani Teresie Pyrda za przygotowanie obiektu do funkcjonowania i organizację spotkania, Pracownikom Urzędu Miasta, Sekretarzowi Panu Wojciechowi Barańskiemu za przeprowadzenie przetargu, Skarbnik Pani Renacie Potocznej za zabezpieczenie środków finansowych, Kierownikowi Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Dróg Pani Bogumile Niemiec i inspektorowi Pani Monice Ulanowskiej za bezpośrednie prowadzenie inwestycji (nadzór, radę budowy, protokoły, rozliczenia). Dziękuję pracownikom Urzędu Paniom: Monice Pindyk i Justynie Makuch za pomoc w organizacji spotkania.

Bardzo dziękuję Państwu Uczestnikom naszego Dynowskiego Klubu Senior+ ( że Jesteście, że Jesteście aktywni).

Dziękuję Wszystkim za pomoc, doradę, życzliwość w trakcie przebudowy obiektu. Ośrodek wsparcia jakim jest Klub Senior+ działa w strukturze MOPS w Dynowie, którym kieruje Pani Anna Draganik. Kierownik Klubu jest Pani Teresa Pyrda.
Naszym młodziutkim aktorom z Przedszkola Miejskiego w Dynowie Grupa "Sówki" dziękuję za piękny występ.