Aktualności

Komunikat dla mieszkańców biorących udział w projekcie pn. „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii..."

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW
biorących udział w projekcie
pn.  „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza”

W związku z dochodzącymi do Urzędu Miejskiego w Dynowie informacjami o osobach chodzących po domach w sprawie  dotacji do paneli fotowoltaicznych pod nazwą „Mój prąd”, informujemy, że są to przedstawiciele firm prywatnych, którzy namawiając mieszkańców na podpisywanie umów rozpowiadają nieprawdziwe informacje o realizowanym przez Gminę Miejską Dynów Projekcie OZE. Projekt ten jest w trakcie realizacji, a osoby, które podpisały umowę z gminą otrzymają dofinansowanie do przyznanej instalacji. Podkreślenia wymaga fakt, że będziecie Państwo poinformowani przez Urząd Miejski w Dynowie o wyborze wykonawcy i o harmonogramie jego działania.

Dlatego prosimy Państwa o ostrożność, rozwagę i dokładne przeczytanie dokumentów przed ich podpisaniem od firm prywatnych oferujących swoje usługi montażowe w szczególności paneli fotowoltaicznych.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości, dotyczące projektu OZE, prosimy skontaktować się z Urzędem Miejskim w Dynowie tel. 16 / 65 21 093 wew. 33.