Aktualności

Konferencja "Małe miasta. Dom polski" - zaproszenie

Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie oraz Zakład Socjologii Wiedzy i Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku
Stowarzyszenie Collegium Suprasliense z Supraśla  zapraszają do udziału w konferencji

Małe miasta. Dom polski

 Miejsce obrad: Dom Strażaka w Harcie, Harta 144

Szczegółowy program konferencji:

10.30 - Rejestracja uczestników

11.00 - 11.15 - Przywitanie gości (Przedstawiciel gospodarzy, Mariusz Zemło - Supraśl)

11.15 - 13.00 – SESJA I

 • Sławomir Wnęk (Strzyżów) - Dom Mycielskich w Wiśniowej od 1867 r.
 • Robert Borkowski (Głogów Małopolski) - Głogowska linia w drzewie genologicznym Lubomirskich
 • Sabina Leska (Wrocław) - Ogród przy Domu Polskim na przykładzie majątku Łubieńskich w Zasowie
 • Krystyna Romaniszyn (Kraków) – Dom utracony?
 • Marzena Kruk (Lublin) – Dom pogranicza. Rodzina drobnoszlachecka na pograniczu polsko-ukraińskim w czasach wojennych

13.00 - 14.00 - Przerwa obiadowa

14.00 -16.00 – SESJA II

 • Wacław Wierzbieniec (Rzeszów) - Rodzinny dom polskich Żydów sprzed II wojny światowej - w świetle wspomnień i relacji
 • Roman Zych (Rzeszów) – Między plebanią, dworem, a chatą
 • Anna Leska (Dębica) – Archetyp domu polskiego na tle przemian pokoleniowych
 • Walenty Kotula (Głogów Małopolski) - Rola domu i matki w wychowaniu dziecka - wspomnienia z dzieciństwa
 • Wiesława Rybka (Futoma) - Tradycje domu futomskiego
 • Joanna Niewiadomska-Kocik (Sochaczew) – Środowisko rodzinne jako czynnik stymulujący u dziecka potrzebę obcowania ze sztuką

16.00 - 16.30 - Przerwa na kawę/herbatę

16.30 - 18.20 – SESJA III

 • Krystyna Leśniak-Moczuk (Rzeszów) – Architektura, wystrój i otoczenie „domu” w małym mieście jako odniesienie dla środowisk wiejskich
 • Katarzyna Cesarz (Rzeszów) - Dom Władysława Pogody
 • Ewelina Szumska (Rzeszów) – W poetyckim domu Adama Ziemianina
 • Anna Mazurek (Przemyśl) - Kształtowanie się prawnej ochrony miru domowego na ziemiach polskich
 • Aneta Pepaś-Skowron (Dynów) - O efektach projektu "Daleko do miasta: narracje o kulturze lokalnej. Vol. 2 DOM" realizowanego w terminie lipiec-wrzesień 2020 w Dynowie

18.20 - Zakończenie konferencji

18.25-19.10 Koncert Kapeli Ludowej „Dynowianie” działającej przy Miejskim Ośrodku Kultury w Dynowie


Zapraszamy do obowiązkowej rejestracji do dnia 19 września pod linkiem:
  https://forms.gle/FCQNqXNEsqQB76Rk6

Więcej informacji na stronie: www.mok.dynow.pl