Aktualności

LIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji (2018 – 2023)

Zawiadamiam, że w dniu 27 października 2023 r. (tj. piątek) o godz. 715 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie, ul. Rynek 2 odbędzie się LIV  Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji (2018 – 2023)

Porządek obrad:

  1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały  w sprawie zakazu wykorzystania górotworów pod powierzchnią gminy dla magazynowania sprężonego CO2 wraz z domieszkami.
  4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
    Roman Mryczko


Głos podczas przerw jest wyłączany.


Szczegółowe informacje dotyczące działań Rady Miejskiej w Dynowie
publikowane są na stronie systemu Rada dla Mieszkańców pod adresem:
rada.dynow.pl

Klauzula informacyjna- nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Miasta Dynów