Aktualności

LV Sesja Nadzwyczajna Rady Miasta Dynów VIII kadencji (2018 – 2023)

Zawiadamiam, że w dniu 9 listopada 2023 r. (tj. czwartek) o godz. 16:30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie, ul. Rynek 2 odbędzie się LV Sesja Nadzwyczajna Rady Miasta Dynów VIII kadencji (2018 – 2023)

Porządek obrad:

  1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2023 rok.
  4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
    Roman Mryczko


Głos podczas przerw jest wyłączany.


Szczegółowe informacje dotyczące działań Rady Miejskiej w Dynowie
publikowane są na stronie systemu Rada dla Mieszkańców pod adresem:
rada.dynow.pl

Klauzula informacyjna- nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Miasta Dynów