Aktualności

LVIII Sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji

Zawiadamiam, że w dniu 18 stycznia 2024 r. (tj. czwartek) o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie, ul. Rynek 2 odbędzie się LVIII Sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami Rady Miasta Dynów.
 4. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dynów na lata 2024-2032.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dynów na 2024 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Dynów na 2024 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Dynów na 2024 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Dynów na 2024 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęciaplanu pracy Rady Miasta Dynów na 2024 rok.
 15. Sprawy różne i wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
    Roman Mryczko


Głos podczas przerw jest wyłączany.


Szczegółowe informacje dotyczące działań Rady Miejskiej w Dynowie
publikowane są na stronie systemu Rada dla Mieszkańców pod adresem:
rada.dynow.pl

Klauzula informacyjna- nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Miasta Dynów