Aktualności

Nowoczesny E-Dynów – rozwój e-usług dostępnych dla Wszystkich

Gmina Miejska Dynów otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet FEPK.01 Konkurencyjna i cyfrowa gospodarka na projekt pn. „Nowoczesny E-Dynów – rozwój e-usług dostępnych dla Wszystkich”.

Celem projektu jest zwiększenie wydajności i efektywności oferowanych usług Urzędu poprzez zastosowanie wielu e-usług dostępnych 24/7, zwiększenie efektywności poprzez uruchomienie e-usług, które przyczynią się do automatyzacji wielu procesów administracyjnych, zwiększenie transparentności poprzez udostepnienie możliwości monitorowania postępów swoich spraw, zwiększenie dostępu do informacji publicznych, optymalizacja pracy Urzędu oraz  digitalizacja zasobów, która ułatwi cyfrowe zarządzanie nimi.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in.

 • Modernizację Systemów Dziedzinowych wykorzystywanych w UM w Dynowie.
 • Udostępnienie nowych e-Usług dla Mieszkańców Miasta umożliwiających załatwianie wielu spraw przez Internet.
 • Uruchomienie Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie, MOPS i ZGK w Dynowie
 • Modernizację Systemów GIS oraz uruchomienie nowych e-usług zapewniających mieszkańcom możliwość korzystania z szerokiego zakresu danych przestrzennych /
 • Uruchomienie systemu e-Woda z zestawami komunikacyjno- pomiarowymi.
 • Uruchomienie bezpiecznego systemu do zdalnej pracy
 • Modernizację portalu miasta oraz stron internetowych 10 jednostek podległych wraz z BIP
 • Uruchomienie Platformy Projektowej – integrującej wszystkie usługi projektu.
 • Modernizację sieci komputerowej Urzędu Miejskiego
 • Zakup sprzętu IT w tym,
  - zakup sprzętu serwerowego na potrzeby bezpiecznej serwerowni do wykorzystania przez UM, MOPS i ZGK w Dynowie.
  - Stacji komputerowych z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym oraz laptopów na potrzeby UM Dynów, MOPS i ZGK w Dynowie

Projekt adresowany jest do m.in.  obywateli i mieszkańców Gminy Miejskiej Dynów, przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Miasta Dynów, pracowników urzędu i jednostek podległych, którzy będą mieć możliwość pracy zdalnej.
Efektem w/w projektu będzie poprawa jakości obsługi obywateli i obywatelek, usprawnienie procesów administracyjnych oraz zwiększenie efektywności i transparentności działań Miasta poprzez realizację pełnego zakresu projektu.  

Hasztagi: #FunduszeUE, #FunduszeEuropejskie

Całkowita wartość projektu: 3 127 650,65 zł
Wkład własny: 471 249,06 zł
Dofinasowanie ze środków Funduszu: 2 656 401,59 zł