Aktualności

Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 123 w Dynowie z dnia 11.09.2023r. o nieprzeprowadzaniu głosowania

OBWIESZCZENIE
Komisji Okręgowej Nr 123 w Dynowie z dnia 11 września 2023 r.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 8 i § 14 ust. 3 uchwały nr 1/2023 Krajowej Rady Izby Rolniczej z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych,

Komisja Okręgowa Nr 123 w Dynowie
zawiadamia

członków izby rolniczej o nieprzeprowadzaniu głosowania w tym okręgu wyborczym przy obsadzeniu mandatów z uwagi na fakt iż liczba kandydatów w tym okręgu wyborczym jest równa liczbie mandatów.
 

Przewodniczący Komisji Okręgowej
Katarzyna Marynowska