Aktualności

Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 123 w Dynowie z dnia 12.09.2023r. w sprawie obsadzenia mandatów bez głosowania

OBWIESZCZENIE
Komisji Okręgowej Nr 123 w Dynowie z dnia 12 września 2023 r.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 8 i § 14 ust. 3 uchwały nr 1/2023 Krajowej Rady Izby Rolniczej z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, Komisja Okręgowa Nr 123 w Dynowie podaje listę członków, którzy zostali obsadzeni bez głosowania jako członkowie Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej w Rzeszowie, z uwagi iż liczba zgłoszonych kandydatów do tej rady była równa liczbie mandatów do obsadzenia lub od niej mniejsza.

1) Sówka Robert, Ignacy (nazwisko, imię/imiona)

Przewodniczący Komisji Okręgowej
Katarzyna Marynowska