Aktualności

Ogłoszenie o możliwości wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na terenie Ośrodka Turystycznego „Błękitny San"

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dynowie, 36-065 Dynów, ul. Ks. Józefa Ożoga 9 tel. 886 179 650 e-mail: moksir@dynow.pl

Dynów, 2022-04-19

OGŁOSZENIE 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dynowie informuje o możliwości wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na terenie Ośrodka Turystycznego „Błękitny San" w Dynowie przy ul. Plażowej 9.
Lokal użytkowy składa się z dwóch pomieszczeń użytkowych oraz dwóch pomieszczeń sanitarnych o łącznej powierzchni użytkowej 31,25 m2.

W lokalu może być prowadzona działalność gospodarcza związana z funkcjonowaniem Ośrodka Turystycznego „Błękitny San" w Dynowie jako bazy turystyczno-kulturalnej, w szczególności polegająca na:
- organizowaniu imprez kulturalno-turystycznych,
- organizowaniu imprez rozrywkowych,
- prowadzeniu działalności gastronomicznej.
Okres najmu lokalu jest ograniczony do dnia 29.06.2023 roku.

Wszystkich zainteresowanych najmem ww. lokalu użytkowego prosi się o kontakt telefoniczny, mailowy, osobisty lub listowny na adres jak na wstępie niniejszej informacji.

Zgłoszenia chętnych na najem lokalu przyjmowane będą do dnia 28 kwietnia 2022 roku do godziny 14:00. 

Z osobami chętnymi na najem lokalu użytkowego, zostaną przeprowadzone negocjacje warunków umowy oraz wysokości miesięcznego czynszu za najem lokalu.

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dynowie Ożoga 9, 36-065 Dynów tel. (16) 652 18 06 NIP; 813-35•73-472 REGON: 180390330