Aktualności

Ogłoszenie o wyborze ofert na wsparcie finansowe zadania z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkohlizmowi w 2019 roku

Dynów, dnia 20.03.2019 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach zadania: „Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu", dokonano wyboru ofert i przyznano dotację w wysokości:

  1. Stowarzyszenie „Aktywny Dynów" - kwota 8.000,00 zł,
  2. Towarzystwo Sportowe „Dynovia" -kwota 6.000,00 zł,
  3. Uczniowski Klub Sportowy „Pogórze" przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Dynowie-kwota 5.000,00 zł,
  4. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu- Wędkarski Klub Sportowy „Sów-Pol" Dynów- kwota 3.000,00 zł,
  5. Uczniowski Klub Sportowy „Bartkowiak" - kwota 2.500,00 zł,
  6. Ochotnicza Straż Pożarna Bartkówka w Dynowie - kwota 5.500,00zł.

Ogółem kwota przyznanej dotacji wynosi 30.000,00 zł.

Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak