Aktualności

Ogłoszenie o wyborze ofert na wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta Dynowa w 2017 roku

Dynów, 15.03.2017 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem Burmistrza Miasta Dynowa Nr 310/17 z dnia 1 lutego 2017 roku na wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta Dynowa  w 2017 roku przyznano dotację dla:

  1. Towarzystwa Sportowego „Dynovia” w kwocie 48 000,00 zł
  2. Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie w kwocie 3 000,00 zł
  3. Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu Wędkarski Klub Sportowy „Sów-Pol”Dynów w kwocie 1 000,00 zł