Aktualności

Ogłoszenie o wyborze ofert na wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta Dynowa w 2019 roku

Dynów, 18.03.2019 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem Burmistrza Miasta Dynowa Nr 31/19 z dnia 8 lutego 2019 roku na wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta Dynowa  w 2019 roku przyznano dotację dla:

  1. Towarzystwa Sportowego „Dynovia” w kwocie 44 000,00 zł
  2. Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie w kwocie 6 000,00 zł

Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak