Aktualności

Ogłoszenie o wyborze ofert - "Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży..."

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach zadania: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu”, dokonano wyboru ofert i przyznano dotację w wysokości:

 1. Uczniowski Klub Sportowy „Pogórze” – kwota 2.500,00 zł,
 2. Towarzystwo Sportowe „Dynovia” – kwota 3.000,00 zł,
 3. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu Koło Miejskie w Dynowie -  kwota 1.900,00 zł,
 4. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu Koło Miejskie w Dynowie – Wędkarski Klub Sportowy „Sów-Pol” – kwota 1.500,00 zł,
 5. Stowarzyszenie Dynowskie Bractwo Motocyklowe „BYK” – kwota 3.500,00 zł,
 6. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych – kwota 2.500,00 zł,
 7. Uczniowski Klub Sportowy „Bartkowiak” – kwota 2.500,00 zł,
 8. Ochotnicza Straż Pożarna w Dynowie (ul. Bartkówka) – kwota 4.000,00 zł,
 9. Ochotnicza Straż Pożarna w Dynowie (ul. Szkolna) – kwota 4.000,00 zł,
 10. Stowarzyszenie „Aktywny Dynów” – kwota 4.600,00 zł,
 11. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych – Sekcja Dynów – kwota 2.500,00 zł,
 12. Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” – kwota 2.500,00 zł. 

Ogółem kwota przyznanej dotacji wynosi 35.000,00 zł.