Aktualności

OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU - SIM Podkarpacie

OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU

Gmina Miejska Dynów informuje o wynikach naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku budowanym przez spółkę SIM Podkarpacie sp. z o.o. z siedzibą w Boguchwale.

W okresie od 14 lutego 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. został przeprowadzony nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego budowanego w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej obejmującej budowę budynku wielorodzinnego przy ul. 1 Maja w Dynowie

W toku naboru wpłynęło 43 wnioski o zawarcie umowy najmu. Po weryfikacji 39 wniosków spełniło wymagania formalne i zakwalifikowało się do zawarcia umowy najmu. Wnioskodawcy, którzy zostali zakwalifikowani do zawarcia umowy najmu przedstawia poniższa lista. Natomiast imienna lista najemców została przekazana spółce SIM Podkarpacie sp. z o.o. z siedzibą w Boguchwale w celu dalszego procedowania.

Kolejnym etapem będzie zawarcie stosownej umowy partycypacyjnej najemców z w/w spółką, która w tym celu będzie się kontaktować z osobami z listy. Celem uzyskania szerszych informacji osoby zainteresowane proszę o kontakt: telefoniczny pod nr tel.: 16 888 90 52 lub osobisty: w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Dynowie, ul. Rynek 2, 36-065 Dynów, pokój nr 24.

Lp.

Nr SIM

1

SIM/38/2023

2

SIM/2/2023

3

SIM/6/2023

4

SIM/1/2023

5

SIM/21/2023

6

SIM/29/2023

7

SIM/34/2023

8

SIM/36/2023

9

SIM/18/2023

10

SIM/19/2023

11

SIM/42/2023

12

SIM/26/2023

13

SIM/43/2023

14

SIM/11/2023

15

SIM/12/2023

16

SIM/13/2023

17

SIM/27/2023

18

SIM/7/2023

19

SIM/3/2023

20

SIM/5/2023

21

SIM/9/2023

22

SIM/14/2023

23

SIM/24/2023

24

SIM/28/2023

25

SM/41/2023

26

SIM/39/2023

27

SIM/23/2023

28

SIM/40/2023

29

SIM/20/2023

30

SIM/31/2023

31

SIM/35/2023

32

SIM/37/2023

33

SIM/8/2023

34

SIM/30/2023

35

SIM/4/2023

36

SIM/25/2023

37

SIM/33/2023

38

SIM/15/2023

39

SIM/22/2023