Aktualności

Ogłoszenie - usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Dynowa informuje o możliwości pozyskania przez Gminę Miejską Dynów środków finansowych na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest.
Wszystkich zainteresowanych usunięciem ze swoich posesji wyrobów zawierających azbest prosi się o zgłaszanie najpóźniej do dnia:

20 czerwca 2023 r. do godz. 15.00 (wtorek)

do Urzędu Miejskiego, celem sporządzenia stosownego wniosku.
Wnioski należy pobrać i złożyć w pokoju nr 4 (parter) Urzędu Miasta Dynów.

Ważne

Z uwagi na ograniczone środki finansowe decyduje data wpływu wniosku do tutejszego Urzędu.

Nowe pokrycie dachowe i jego montaż nie są objęte dofinansowaniem. Właściciel nieruchomości musi wykonać je we własnym zakresie.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 16 8889049.

Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak