Aktualności

Ogłoszenie w sprawie strajku nauczycieli w placówkach oświatowych

OGŁOSZENIE - SZANOWNI RODZICE

Zarząd Oddziału ZNP w Dynowie poinformował, że po przeprowadzonym referendum strajkowym następujące placówki oświatowe z terenu Gminy Miejskiej Dynów przystąpiły do strajku:

  1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie
  2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałem przedszkolnym w Dynowie

Na dzień 8 kwietnia 2019r. zapowiadany jest ogólnopolski strajk nauczycieli. Jeżeli do niego dojdzie w tym dniu dyrektorzy szkół i tym samym rodzice dowiedzą się ilu faktycznie nauczycieli i pracowników przystąpi do strajku ponieważ protestujący nauczyciele i pracownicy będą podpisywali deklaracje o przystąpieniu do niego lub nie w danym dniu.

            Apeluje się do rodziców, aby obserwowali sytuację. Jeżeli nauczyciele przystąpią do strajku 8 kwietnia 2019r. możemy się spotkać z pewnymi problemami. W przypadku uniemożliwiającym organizację lekcji dyrektor placówki jest zobligowany do zapewnienia uczniom będącym w szkole doraźnych zajęć tj. np. opieki świetlicowej. Natomiast w sytuacji, gdy sto procent załogi przystąpi do strajku dyrektor może w porozumieniu z organem prowadzącym zawiesić działanie szkoły tj. zastosować § 18 ust. 2 Rozporządzenia MEN w sprawie bezpiecznych i higienicznych warunków w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. W takim przypadku nie jesteśmy w stanie zapewnić opieki nad dziećmi.

Na dzień dzisiejszy nikt nie jest w stanie określić czy do strajku dojdzie oraz długości jego trwania. Wszelkie nowe informacje o sytuacji w każdej placówce oświatowej będą monitorowane i publikowane na stronie poszczególnych placówek oświatowych bądź Gminy Miejskiej Dynów.